Zápis ze setkání výboru fotbalového klubu
f

                                                                                                                                                    

Číslo setkání: 3
Datum: 21. 9. 2020

Účast: J. Horák (JHO), L. Trejtnarová (LTR), J. Kudrna, M. Polomčák (MPO), R. Polák (RPO)

Omluveni: J. Kundráč (JKN), M. Celar (MCE)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Body k projednání - odpovědnost– stav řešení – otevřené otázky:

 
1)     Zastřešení prostoru před Salaší - JKU

·        Zaměřeno, zadáno

·        Termín realizace (bez nátěru) – 24. 7. 2020, do memoriálu T. Valeše

§ Probíhá

§ 21. 9. 2020 - hotovo, uzavřeno                         

oPořízení nového posezení

§ Vyřešeno, bude dodáno do konce měsíce, bude se muset natřít (sety jsou bez nátěru)

§ 21. 9. 2020 - hotovo, uzavřeno                         

oPloty okolo pergoly

§ Proběhne v rámci práce správce hřiště během podzimu

§ 21. 9. 2020 – koupíme kubík prken, JKU bude pokračovat dle časových možností

oPlachty okolo

§ V Rudníku stály boční plachty kolem 40tis, budeme řešit na začátku sezony

§ 21. 9. 2020 – odloženo
 

2)     Brigáda na natření pergoly během srpna 2020 – RPO

·        Domluvit s JKU termín(y) brigád(y)

·        Informovat tým dospělých a dorostu

·        předat info o počtu potvrzených kvůli pomůckám na natírání na JKU

·        občerstvení zajistí JKU

·        50% hotovo, pokračování v pátek 14. 8. v 15h

·        21. 9. 2020 – hotovo, uzavřeno

 
 
 

3)     Stav projektu UMT na místě bývalého hokejového hřiště - JHO

·        Zastupitelstvo města intenzívně pracuje na získání dotace

·        Projekt pro představu zajistí JHO

·        Šance na získání dotace se jeví jako velmi reálná – dále ve sledování, proběhne schůzka ve složení LTR, JHO, JKU, M. Filcsák, P. Bartoš

·        Pokračuje, tento týden bude probíhat schvalování na radě města (realizovat X nerealizovat)

·        21. 9. 2020 – radou města projekt schválen, je podaná žádost, během října bude známo, zda bude dotace ve výši 60% městu poskytnuta a projekt bude realizován

 

4)     Údržba budovy kabin, veřejného WC a strojovny – otevřený úkol

·        Potřeba vyměnit sprchové hlavice – 21ks – JHO

o21. 9. 2020 – 99,--/ks, objedná JHO

·        Výmalba prostor – brigáda, externě???

oPo sezoně svépomocí ve spolupráci s týmy dorostu a mužů

·        Opravy omítek – brigáda, externě, v rámci víceprací správce – k diskuzi

o21. 9. 2020 - JHO během října zjistí, zda se bude město, jako majitel kabin, na opravách finančně a aktivně podílet nebo zda to bude čistě v režii fotbalového klubu

 

5)     Údržba travnatých ploch (nákup travního semene, servis traktoru, ND na traktor, lajnovačky a barvy, atd.)  – otevřený úkol

·        Náhradní nože na traktor – nyní nejsou, stávající nejsou vhodné na sekání hřiště

oDomluveno, JKU a JKN zajistí náhradní sadu nožů – k dispozici, uzavřeno

·        21. 9. 2020 – nic není potřeba, semeno, hnojivo, barva a ostatní k dispozici, bude třeba 10tis kč na posezonní servis traktůrku

 
 

6)     Požadavky na nákup vybavení (dresy, balony, rukavice, branky, sítě, apod.)

·        Nákup dalšího páru branek pro mládež (menší rozměry)

oMožnost odkoupit branky z Chotěvic, pokud nepřihlásí soutěž, verdikt budeme znát na konci července, poté budeme řešit dále

·        JKN – požadavek na nákup 4ks branek 150x100cm pro trénink mládeže –

oodsouhlaseno, zajistí JKN

o21. 9. 2020 – hotovo, uzavřeno

·        Zápasové balony pro tým mužů – 5ks – objedná JHO

 

7)     Webové stránky TJ Tatran Hostinné – fotbal – JHO, RPO

·        Stránky jsou nefunkční, neaktualizované – navázat spolupráci s L. Horákem (tvůrce stránek)

oZjistit zaregistrované členy, „vyčistit“

§ uzavřeno

oSmazání starých a aktualizace jednotlivých soupisek (ve spolupráci s JKN, MCE)

§ V práci, viz níže – soupisky jsou k dispozici

oZměna odkazu DISKUZE na AKTUALITY (či jiné – diskuze), případně zrušení

oAktualizace kontaktů a složení výboru oddílu

§ Hotovo, uzavřeno

oS trenéry domluvit do budoucna krátké komentáře k jednotlivým zápasům – povinné pro všechny (!), možné vkládat též fotky ze zápasů

§ Nefunguje vždy, JHO znovu projednat s trenéry

oAktualizace rozpisu tréninků

§ probíhá

oAktualizace rozpisu zápasů

§ Hotovo, uzavřeno

·         

 

8)     Vzdělávání trenérů mládeže, možnost seberealizace (tréninkové kempy pro mládež z okolí, apod.) – k diskuzi, primárně JKN a MPO

·        JKN – tréninkový prázdninový kemp pro mládež (2 dny, 3 dny v odpoledních hodinách, třeba v rámci tréninků v jednotlivých kategoriích – jiná forma náboru, udělat to ofiko přes Facebook, atd.)

·        JKN zajistí na příští schůzi seznam absolvovaných školení

o21. 9. 2020 – JKN nepřítomen, příště

·        15. 9. proběhl seminář trenérů dorosteneckých kategorií – účastnil se MCE

·        Školení „C licence“

oPřihlášky do 17. 11.

oKonání: 21. – 22. 11. v HSM, ZŠ Mládežnická

oPředpokládaná účast: MPO, RPO, oslovíme L. a D. Kracíka,

·        Seminář trenérů mládežnických týmů OFS TU

oKonání: 5. 10.

oÚčast: M. Knapík, M. Šulc, P. Petružálek

·        Školení Grassroots C licence (pouze trenéři s C lincencí, cena 2500,--/osoba)

oKonání: 5. - 8. 11. 2020 HK

oÚčast: oslovíme M. Knapíka, M. Celara, J. Kundráče

·        Školení UEFA B licence (pouze trenéři s licencí Grassroots, cena 4000,--)

oKonání HK:

§ 10. – 13. 12. 2020
§ 7. – 10. 1. 2020
§ 4. – 7. 2. 2020
§ Závěrečné zkoušky – 27. 2. a 6. 3. 2020
 
9)     Instalace částí dětského hřiště – JKU

·        Oslovit tým dospělých přes skupinu na messengeru a požádat o spolupráci (?) – diskuze

·        Čekáme na rozhodnutí města o realizaci UMT (možné přesuny v rámci areálu, reálně hrozí i posouvání hřiště směrem k hřišti č. 2) – poté umístíme dětské hřiště

·        21. 9. 2020 – platí, čeká se na rozhodnutí o realizaci

 

10) Úprava sloupů na lapače mezi hřištěmi č. 1 a 2 – kolem dětského hřiště

·        Srovnat sloupy do stejné výšky s lapači za bránou,

·        sundat staré lampy

·        nakoupit nové sítě – lapače (po úpravě sloupů)

·        Čekáme na rozhodnutí města o realizaci UMT (možné přesuny v rámci areálu, reálně hrozí i posouvání hřiště směrem k hřišti č. 2)…

·        21. 9. 2020 – platí, čeká se na rozhodnutí o realizaci

 
 
 

11) Obložení Salaše – vizuální úprava nevzhledné budovy

·        JKU navrhuje dřevěné obložení, rozsah a realizace k diskuzi

·        Proběhne společně s výrobou plotů kolem pergoly

·        21. 9. 2020 – odloženo (nezrušeno)

 

12) Spojení tréninků dorostu a A-týmu – MCE, RPO

·        Od 1. 9. je třeba spojit a udělat tréninky v pátek kvůli klukům, kteří jsou na internátech

·        21. 9. 2020 – spojeno, v pátek, uzavřeno

 

13) Podepsání prohlášení o zdravotní způsobilosti

·        Zajistí JKN, MCE a RPO (dle odpovědností u mužstev)

·        21. 9. 2020 – hotovo, uzavřeno

 
14) Vytvoření soupisek jednotlivých mužstev

·        Každý tým musí mít aktuální listinu hráčů

oMPO má připravené aktuální, JKU zajistí distribuci k trenérům

·        21. 9. 2020:

oMini přípravka – ok

oMladší přípravka – ok

oStarší přípravka - ok

oMladší žáci – ok

oStarší žáci – nepotřebujeme, fungují v Lánově

oDorost – chybí – JKU dodá

oMuži – chybí – JKU dodá

 

15) Článek 37 – pokuty za neodehraná utkání, zrušení sezony

·        Seznámit A tým a tým dorostu – zajistí RPO (A-tým) a MCE (dorost)

·        21. 9. 2020 - uzavřeno

 
16) Vstupné na utkání – vyvěšení

·        Připraveno, bude vyvěšeno vedle Salaše

·        21. 9. 2020 – hotovo, uzavřeno

 
 
17) Skříňka na náměstí

·        JKU zajistí klíče a vyklizení starých plakátů

·        21. 9. 2020 – ve skříni je pouze pozvánka pro nové zájemce a rozpis utkání všech kategorií –

·        doplnit rozpis tréninků všech kategorií (i kvůli novým zájemcům) – JHO

·        vyměnit zámek, chybí více klíčů - JHO

18) Bouda na fotbalové vybavení

·        Zhodnotit na konci roku dle financí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Josef Horák
22.09.2020
gallery thumbnail
Přečteno: 587x

Související články


Diskuse k článku

Pro přidávání příspěvků do diskuze se musíte přihlásit
07:17:36 © Luboš Horák (2008 - 2021)